หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.อ่างทอง 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 76 68 89.47% 6 7.89% 0 0% 2 2.63% 76
2 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 64 54 87.1% 4 6.45% 3 4.84% 1 1.61% 62
3 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 44 31 75.61% 6 14.63% 3 7.32% 1 2.44% 41
4 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 41 26 66.67% 7 17.95% 2 5.13% 4 10.26% 39
5 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 38 25 69.44% 9 25% 2 5.56% 0 0% 36
6 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 26 18 69.23% 7 26.92% 1 3.85% 0 0% 26
7 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 25 14 60.87% 4 17.39% 3 13.04% 2 8.7% 23
8 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา 26 13 50% 12 46.15% 0 0% 1 3.85% 26
9 โรงเรียนสามโก้วิทยาคม 22 13 65% 5 25% 2 10% 0 0% 20
10 โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม 25 12 50% 10 41.67% 2 8.33% 0 0% 24
11 โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 23 9 40.91% 12 54.55% 1 4.55% 0 0% 22
12 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 19 9 47.37% 9 47.37% 1 5.26% 0 0% 19
13 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 17 7 41.18% 7 41.18% 2 11.76% 1 5.88% 17
14 โรงเรียนไผ่วงวิทยา 14 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
15 โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
16 โรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายกิตติศักดิ์ กลีบขยาย โทร 0867911013 Email:never2529@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]