หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 17 34 25
2 003 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 41 110 63
3 008 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา 26 53 30
4 009 โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม 25 43 27
5 012 โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม 10 22 12
6 013 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 38 80 59
7 014 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 76 354 132
8 016 โรงเรียนสามโก้วิทยาคม 22 64 35
9 019 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 64 188 93
10 017 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 25 45 26
11 005 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 44 142 68
12 006 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 19 31 27
13 007 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 26 47 37
14 004 โรงเรียนไผ่วงวิทยา 14 57 26
15 010 โรงเรียนวรดิตถ์วิทยา 0 0 0
16 011 โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 23 98 27
17 015 โรงเรียนสนิทวิทยา 0 0 0
18 018 โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ 0 0 0
19 001 โรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล 4 4 4
รวม 474 1372 691
2063

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายกิตติศักดิ์ กลีบขยาย โทร 0867911013 Email:never2529@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]