หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 69 64 95.52% 2 2.99% 1 1.49% 0 0% 67
2 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 48 40 93.02% 2 4.65% 1 2.33% 0 0% 43
3 โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" 53 27 57.45% 14 29.79% 6 12.77% 0 0% 47
4 โรงเรียนบางปะหัน 43 26 60.47% 11 25.58% 5 11.63% 1 2.33% 43
5 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 42 22 56.41% 11 28.21% 5 12.82% 1 2.56% 39
6 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 36 17 51.52% 12 36.36% 4 12.12% 0 0% 33
7 โรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา" 36 16 50% 9 28.13% 7 21.88% 0 0% 32
8 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 34 15 53.57% 7 25% 6 21.43% 0 0% 28
9 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (ม.1-6) 31 13 48.15% 5 18.52% 7 25.93% 2 7.41% 27
10 โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 29 13 56.52% 3 13.04% 7 30.43% 0 0% 23
11 โรงเรียนอุทัย 38 12 35.29% 14 41.18% 5 14.71% 3 8.82% 34
12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 46 10 35.71% 5 17.86% 11 39.29% 2 7.14% 28
13 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 19 8 44.44% 7 38.89% 2 11.11% 1 5.56% 18
14 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 19 8 44.44% 5 27.78% 5 27.78% 0 0% 18
15 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 19 7 41.18% 5 29.41% 5 29.41% 0 0% 17
16 โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล 20 7 50% 5 35.71% 0 0% 2 14.29% 14
17 โรงเรียนปากกรานพิทยา 28 7 28% 4 16% 11 44% 3 12% 25
18 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 14 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
19 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 8 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
20 โรงเรียนบวรวิทยา 2 11 1 9.09% 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 11
21 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ 8 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 6
22 โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต" 9 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]