หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 34 25 75.76% 5 15.15% 3 9.09% 0 0% 33
2 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 47 20 45.45% 10 22.73% 12 27.27% 2 4.55% 44
3 โรงเรียนบางไทรวิทยา 35 19 57.58% 12 36.36% 1 3.03% 1 3.03% 33
4 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 44 18 43.9% 10 24.39% 11 26.83% 2 4.88% 41
5 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 27 17 68% 4 16% 3 12% 1 4% 25
6 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 24 15 75% 3 15% 0 0% 2 10% 20
7 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 28 9 37.5% 6 25% 8 33.33% 1 4.17% 24
8 โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" 26 8 38.1% 9 42.86% 4 19.05% 0 0% 21
9 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 20 8 53.33% 1 6.67% 6 40% 0 0% 15
10 โรงเรียนบางปะอิน 19 7 46.67% 6 40% 1 6.67% 1 6.67% 15
11 โรงเรียนบางบาล 24 6 33.33% 10 55.56% 2 11.11% 0 0% 18
12 โรงเรียนสาคลีวิทยา 18 6 33.33% 6 33.33% 5 27.78% 1 5.56% 18
13 โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) 23 3 15.79% 9 47.37% 7 36.84% 0 0% 19
14 โรงเรียนเอกอโยธยา 19 2 11.11% 10 55.56% 5 27.78% 1 5.56% 18
15 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง 7 0 0% 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 7
16 โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา 7 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
17 โรงเรียนปัณณวิชญ์ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
18 โรงเรียนไตรราชวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]