หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 27 64 46
2 007 โรงเรียนบางบาล 24 55 24
3 008 โรงเรียนบางปะอิน 19 57 39
4 009 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 24 82 35
5 006 โรงเรียนบางไทรวิทยา 35 67 49
6 011 โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" 26 59 41
7 014 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง 7 16 12
8 015 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 47 120 85
9 016 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 44 121 78
10 018 โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) 23 49 35
11 019 โรงเรียนสาคลีวิทยา 18 30 19
12 021 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 20 64 33
13 020 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 34 101 53
14 010 โรงเรียนปัณณวิชญ์ 3 7 4
15 012 โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา 7 10 7
16 013 โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ 0 0 0
17 001 โรงเรียนเซนต์จอห์น ปัปติสต์ 0 0 0
18 002 โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง 0 0 0
19 022 โรงเรียนเอกอโยธยา 19 44 37
20 003 โรงเรียนไตรราชวิทยา 1 2 2
21 004 โรงเรียนไตรอรุณศึกษา 0 0 0
22 017 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 28 117 47
รวม 406 1065 646
1711

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]