เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
เว็บไซต์หลัก(ประกาศฯ+หลักเกณฑ์การแข่งขัน)
คู่มือสมัครลงทะเบียนนักเรียน-ครู
ตอบแบบสอบถาม ระดับเขตพื้นที่ (สพม.1)
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ประกาศการจัดงาน หลักเกณฑ์ ครั้งที่ี65 ปี2558
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพิ่มเติมในระดับภาค การประกวดกลองยาว
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
2 พ.ย. 2558
3 พ.ย. 2558
4 พ.ย. 2558
5 พ.ย. 2558
6 พ.ย. 2558
7 พ.ย. 2558
9 พ.ย. 2558
10 พ.ย. 2558
11 พ.ย. 2558
12 พ.ย. 2558
13 พ.ย. 2558
14 พ.ย. 2558
15 พ.ย. 2558
16 พ.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  โปรดตอบแบบสอบถามระดับเขตฯ  การแข่งขันเมื่อระหว่างวันที่ 2-16 พฤศจิกายน 2558 "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.1"   
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558  กำหนดการ/รายละเอียดอื่นๆ  ที่เว็บไซต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558  http://art65.sillapa.net/sm-nation/  
   ด่วนที่สุด!!  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  http://www.sillapa.net/home/  ตรวจสอบรายชื่อตัวแทนภาคกลางฯ  เข้าแข่งขันระดับชาติ สพฐ. กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558  ระหว่างวันที่ 29 -31 มกราคม 2559 ที่เมนูหลัก "ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่"   
  ด่วนที่สุด! โรงเรียนตัวแทน สพม.1 งานศิลปห้ตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ขอให้ตรวจสอบรายชื่อและแนวปฏิบัติ การส่งเอกสารล่วงหน้า, แทรกรูปบัตรประจำตัว, การแก้ไขเปลี่ยนตัวอื่นๆ (ดาวน์โหลดรายละเอียด จากสพม.1),   เข้าสู่เว็บไซต์ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65  อ่านข่าว+รายละเอียดอื่นๆ หน้าเว็บฯ  แล้วให้เลือกคลิกต่อที่... "สำหรับเขต สพม."   
  ติดตามข่าวสาร.. ที่เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ให้เลือกที่ "ระดับ สพม." ที่เว็บโซต์ http://www.central65.sillapa.net/  
   แจ้งผู้เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน เพื่อใช้แสดงตน ณ จุดรายงานตัว วันแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.1 ปีการศึกษา 2558  รายละเอียด  
  “กิจกรรมลูกเสือ ขอให้ทุกโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จัดส่งผู้แทนไปรายงานตัวและจับฉลากการแข่งขัน  ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558  ตั้งแต่ เวลา 07.00 – 08.30 น.  ณ  สนามโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม   โดยจะเริ่มทำการแข่งขันในเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป [ดาวน์โหลดรายละเอียด]  
  "การพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน" พิมพ์ได้ที่ เมนูหลัก ด้านซ้ายมือ - "พิมพ์บัตรประจำตัว" (ไม่ต้องเข้ารหัสโรงเรียน)  
 

ตัวอย่างแบบเอกสารแก้ไข/เปลี่ยนตัว  ลงนามโดยผู้บริหาร/ผุ้ที่ได้รับมอบหมาย นำไปแสดงตน ณ จุดรายงานตัวสนามแข่งขัน ดาวน์โหลด 

 
   ด่วน!  แจ้งกำหนดการแข่งขันวงดนตรีสตริง (เพิ่มเติมจากที่ระบุในบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน) ดาวน์โหลดรายละเอียด  
  ด่วน! แจ้งเปลี่ยนแปลงวันแข่งขันโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-3 และ ม.4-6 เปลี่ยนแปลงวันแข่งขัน จาก 12 พ.ย.2558 เปลี่ยนป็นแข่งขันวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 กิจกรรมหุ่นยนต์  (ดาวโหลดรายละเอียด)    
 

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันไดตั้งแต่บัดนี้ 26 ตุลาคม 2558 จนุถึงวันเข้าแข่งขัน พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน(ดาวน์โหลดตัวอย่างแบบเอกสารแก้ไข/เปลี่ยนตัว)

 
     ขอให้ผู้เข้าแข่งขันตรวจสอบรายชื่อ-ตัวสะกด และแจ้งแก้ไข/เปลี่ยนตัว  ได้ตั้งแต่บัดนี้ 6-25 ตุลาคม 2558 ช่วงนี้ยังไม่ต้องใช้แบบฟอร์มฯ ส่งรายละเอียด ชื่อ รร./ชือกิจกรรม ไปที่ e-mail: artsesao1@gmail.com (รายละเอียดเพิ่มเติม) คลิกที่นี่!      
 

** สมัครผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2558

การสมัครเข้าแข่งขัน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

สมัครระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2558 

*** รหัสที่ใช้สมัคร ร.ร.สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ได้ส่งผ่าน ระบบ e-office (งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)  ของทุก รร ในสังกัดแล้ว  ส่วน รร เอกชน ในเขตพื้นที่ฯ  ขอให้ติดต่อประสานงานฯ แจ้งรายละเอียด ชื่อ ร.ร. ผู้ติดต่อขอรหัส เบอร์โทร/โทรสาร ส่ง mail  และ จะตอบแจ้งรหัส กลับผ่าน ได้ที่...

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์..   artsesao1@gmail.com    โทรศัพท์ 0 2354 4960 ต่อ 111 , 08 9133 9234  *สำหรับคู่มือสมัครลงทะเบียน ที่ด้านซ้ายของเว็บไซต์นี้ อยู่ด้านล่างของ "เมนูหลัก"

 
 

  .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน สพม.1 :.   

ศูนย์แข่งขัน ประชุมเตรียมการ ระดับเขตพื้นที่ =31 สิงหาคม 2558 (ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพม.1 พญาไท)

รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ผ่านระบบออนไลน์ ระดับเขตพื้นที่(สพม.1) =1-30 กันยายน 2558 
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไขรายชื่อ = 1-25  ตุลาคม 2558 => (หากต้องแก้ไข แจ้งที่ e-mail : artsesao1@gmail.com)
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน นักเรียน/ครู = 26 ตุลาคม 2558 จนถึง ก่อนวันเข้าแข่งขัน
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 2-16 พฤศจิกายน 2558
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ =2-15 พฤศจิกายน 2558>
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 3 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป (หลังจบการแข่งขัน x 1 วัน)
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => ภายใน 20 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  21-23 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =>  24-30 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  1-4 ธันวาคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  8 - 14 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดอ่างทอง =>  17 - 19 ธันวาคม 2558

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 94
จำนวนทีม 2,239
จำนวนนักเรียน 5,458
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,332
จำนวนกรรมการ 365
ครู+นักเรียน 8,790
ครู+นักเรียน+กรรมการ 9,155
ประกาศผลแล้ว 134/134 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 12
เมื่อวาน 32
สัปดาห์นี้ 70
สัปดาห์ที่แล้ว 238
เดือนนี้ 550
เดือนที่แล้ว 580
ปีนี้ 1,387
ทั้งหมด 249,032