หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง ศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 นางรัตนา อุทก โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 02 424 6873 , 08 99
2 โรงเรียนทวีธาภิเศก โรงเรียนทวีธาภิเศก 505/5 ซอยอิสรภาพ 42 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่,แขวง วัดอรุณ เขต บางกอกใหญ่,กรุงเทพมหานคร 10600 นายดำรงค์ หิรัญยพรรณ์ โรงเรียนทวีธาภิเศก 08 7028 4373
3 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เขต ราษฎร์บูรณะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร นางศุลีพร ปิ่นนัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 0 2872 3071
4 โรงเรียนปัญญาวรคุณ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 857 ซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลักงสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 นางสาวปิยารัตน์ จินดารักษ์ โรงเรียนปัญญาวรคุณ โทร.0-2413-1657 , 0-
5 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ นายวีระพงษ์ ปาละกะวงศ์ ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 0 2281 3535
6 โรงเรียนราชนันทาจารย์ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 นายซุปเป้อร์ สุกันทา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 0 2959 3747
7 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 554 ซ. เพชรเกษม 2 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 02 465 4580 นางสาวอรุณรัตน์ แจ้งแสง โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 0 2465 4580
8 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ เขต ดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร นางสาวณัฐชา สาสกุล โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 02 241 2704
9 โรงเรียนวัดราชบพิธ โรงเรียนวัดราชบพิธ เขต พระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร นางสาวพอฤทัย ประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 0 2224 6774
10 โรงเรียนวัดอินทาราม โรงเรียนวัดอินทาราม นายนิวัฒน์ วรรณธรรม, นางสาวกันยารัตน์ วงษ์วิบูลย์ โรงเรียนวัดอินทาราม 0 2465 3310
11 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร แขวง บางอ้อ เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 นายสุวิทย์ เชยชม โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 02 423 0326
12 โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนศึกษานารี 176 ถนน ประชาธิปก แขวง วัดกัลยาณ์ เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 นายณัฐวุฒิ ณรงค์เลขา, นางสาวเยาวดี วิเศษสินธ์ โรงเรียนศึกษานารี 0 2466 7223
13 โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนศึกษานารี 176 ถนน ประชาธิปก แขวง วัดกัลยาณ์ เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 นางฐานิตา พึ่งคุณไตรรัตน์ โรงเรียนศึกษานารี 0 2466 7223,08 1399
14 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 248/9 ซอย อรุณอัมรินทร์ 18 อรุณอัมรินทร์ แขวง ศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 นายสิทธิชัย ตันเจริญ, นางธนิตา รัตนพันธ์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 08 1844 2326, 08 609
15 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 248/9 ซอย อรุณอัมรินทร์ 18 อรุณอัมรินทร์ แขวง ศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 นายสมเจต หวังทอง, นายสวามร บัวตอง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 02 419 1034
16 โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนสตรีวิทยา ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ปณ. 10200 นางสาวนฤมล อัมรินทร์รัตน์, นางสาวสุพัตรา ชัยมณี โรงเรียนสตรีวิทยา โทรศัพท์: 0-2281-650
17 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 88 ถนน ตรีเพชร แขวง วังบูรพาภิรมย์ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02 225 5605 ปานจันทร์ ปล้องทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 089-8156991
18 โรงเรียนสวนอนันต์ โรงเรียนสวนอนันต์ ถนน อิสรภาพ แขวง บ้านช่างหล่อ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 02 412 7083 นางสาวกานติรัตน์ ตยาคีพรรค โรงเรียนสวนอนันต์ 02 412 7083
19 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 11 พระรามที่ 6 ซอย 30 แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 0 2279 1992
20 โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ถนน กรุงเกษม แขวง วัดเทพศิรินทร์ เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร นายเศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร โรงเรียนเทพศิรินทร์ โทรศัพท์ 0 2621 7615
21 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 14/2 หมู่ 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 นายบุริม สายจันทร์, นายณัฐพล สุทธิ์สาคร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร โทร. 0-2448-6130, 02
22 โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1162 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 นางเบญจมาศ วิจิตร โรงเรียนโยธินบูรณะ 0 2241 2159

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โทรฯ 023544960 ต่อ 111 ณพรชยาศิลป์ เจริญผล มือถือ 0891339234
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]