หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1
ระหว่าง วันที่ 2-16 เดือน พฤศจิกายน 2558

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวิทยา อาคาร 7 เบญจภัทรดิเรก ชั้น ชั้น 2 ห้อง วิทยบริการ (ห้องไอที) 10 พ.ย. 2558 09.00 - 14.00 รายงานตัวเวลา 8.00 น. และนำแผ่น CD โปรแกรมที่จะลงส่งล่วงหน้าคณะกรรมการก่อนเวลาการแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ICT ภาษาต่างประเทศ 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.45น.
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.45น.
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโยธินบูรณะ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 2 พ.ย. 2558 09.00-14.00 ผู้แข่งขันต้องนำโปรแกรมมาลงก่อนเวลาแข่งอย่างน้อย 1 ชม. ห้ามนำอุปกรณ์อื่นใดเข้าห้องแข่งขันก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการศูนย์จัดการแข่งขัน
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโยธินบูรณะ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 2 พ.ย. 2558 09.00-14.00 ผู้แข่งขันต้องนำโปรแกรมมาลงก่อนเวลาแข่งอย่างน้อย 1 ชม. ห้ามนำอุปกรณ์อื่นใดเข้าห้องแข่งขันก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการศูนย์จัดการแข่งขัน
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษานารี อาคาร 3 ชั้น 2 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00 ให้รายงานตัว 08.00-08.45 น.
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนราชนันทาจารย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 3 พ.ย. 2558 9.00-12.00
-
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนราชนันทาจารย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 4 พ.ย. 2558 9.00-12.00
-
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนศึกษานารี อาคาร 3 ชั้น 2 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.45น.
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโยธินบูรณะ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 2 พ.ย. 2558 09.00-12.00 ผู้แข่งขันต้องนำโปรแกรมมาลงก่อนเวลาแข่งอย่างน้อย 1 ชม. ห้ามนำอุปกรณ์อื่นใดเข้าห้องแข่งขันก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการศูนย์จัดการแข่งขัน
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ อาคารเทิดพระเกียรติ ชั้น 2 13 พ.ย. 2558 09.00-13.00 รายงานตัวเวลา 8.00 น.
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ อาคารเทิดพระเกียรติ ชั้น 2 13 พ.ย. 2558 09.00-13.00 รายงานตัวเวลา 8.00 น.
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ศูนย์คอมพิวเตอร์ปรีชาสุข ชั้น 1 ห้อง ห้องปรีชาสุข 16 พ.ย. 2558 9.00 - 14.00 1.มาลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 8.00 น.ครับ (ที่จอดรถไม่เพียงพอ) 2.ผู้เข้าแข่งขันต้องนำโปรแกรมมาเซ็ทอัพด้วยตนเอง โดยเฉพาะโปรแกรม 64 bit 3.ผู้เข้าแข่งขันต้องนำหูฟังมาด้วยตนเอง


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โทรฯ 023544960 ต่อ 111 ณพรชยาศิลป์ เจริญผล มือถือ 0891339234
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]