หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1
ระหว่าง วันที่ 2-16 เดือน พฤศจิกายน 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมสุพรรณิการ์ 11 พ.ย. 2558 9.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 น. เบอร์ติดต่อ 024241671 ต่อ 119 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมสุพรรณิการ์ 11 พ.ย. 2558 9.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 น. เบอร์ติดต่อ 024241671 ต่อ 119 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 11 พ.ย. 2558 9.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 น. เบอร์ติดต่อ 024241671 ต่อ 119 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องบุษราคัม 11 พ.ย. 2558 9.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 น. เบอร์ติดต่อ 024241671 ต่อ 119 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โทรฯ 023544960 ต่อ 111 ณพรชยาศิลป์ เจริญผล มือถือ 0891339234
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]