หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1
ระหว่าง วันที่ 2-16 เดือน พฤศจิกายน 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 -ชั่วโมง (เวลา 08.00-09.00น.)
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 -ชั่วโมง (เวลา 08.00-09.00น.)
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 -ชั่วโมง (เวลา 08.00-09.00น.)
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 -ชั่วโมง (เวลา 08.00-09.00น.)
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 -ชั่วโมง (เวลา 08.00-09.00น.)
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 -ชั่วโมง (เวลา 08.00-09.00น.)
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 -ชั่วโมง (เวลา 08.00-09.00น.)
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 -ชั่วโมง (เวลา 08.00-09.00น.)
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 -ชั่วโมง (เวลา 08.00-09.00น.)
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 -ชั่วโมง (เวลา 08.00-09.00น.)
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 -ชั่วโมง (เวลา 08.00-09.00น.)
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 -ชั่วโมง (เวลา 08.00-09.00น.)
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 -ชั่วโมง (เวลา 08.00-09.00น.)


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โทรฯ 023544960 ต่อ 111 ณพรชยาศิลป์ เจริญผล มือถือ 0891339234
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]