หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 70 30 44.12% 19 27.94% 14 20.59% 5 7.35% 68
2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 61 28 50% 17 30.36% 7 12.5% 4 7.14% 56
3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 68 25 37.88% 20 30.3% 15 22.73% 6 9.09% 66
4 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 43 25 62.5% 10 25% 2 5% 3 7.5% 40
5 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 51 23 54.76% 11 26.19% 7 16.67% 1 2.38% 42
6 โรงเรียนศึกษานารี 43 23 60.53% 7 18.42% 7 18.42% 1 2.63% 38
7 โรงเรียนวัดราชโอรส 56 21 46.67% 14 31.11% 8 17.78% 2 4.44% 45
8 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 51 21 51.22% 10 24.39% 8 19.51% 2 4.88% 41
9 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 47 20 43.48% 17 36.96% 7 15.22% 2 4.35% 46
10 โรงเรียนทวีธาภิเศก 55 20 39.22% 9 17.65% 17 33.33% 5 9.8% 51
11 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 41 20 51.28% 9 23.08% 7 17.95% 3 7.69% 39
12 โรงเรียนสตรีวิทยา 32 20 74.07% 4 14.81% 3 11.11% 0 0% 27
13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 23 20 100% 0 0% 0 0% 0 0% 20
14 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 42 18 45% 16 40% 4 10% 2 5% 40
15 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 49 17 34.69% 21 42.86% 8 16.33% 3 6.12% 49
16 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 22 17 85% 2 10% 1 5% 0 0% 20
17 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 38 16 44.44% 13 36.11% 5 13.89% 2 5.56% 36
18 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 50 15 37.5% 20 50% 4 10% 1 2.5% 40
19 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 54 15 33.33% 16 35.56% 12 26.67% 2 4.44% 45
20 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 31 15 48.39% 6 19.35% 10 32.26% 0 0% 31
21 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 33 15 57.69% 6 23.08% 5 19.23% 0 0% 26
22 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 40 14 35.9% 14 35.9% 11 28.21% 0 0% 39
23 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 44 14 35.9% 14 35.9% 9 23.08% 2 5.13% 39
24 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 37 14 53.85% 6 23.08% 2 7.69% 4 15.38% 26
25 โรงเรียนวัดราชบพิธ 19 14 73.68% 4 21.05% 1 5.26% 0 0% 19
26 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 18 13 81.25% 0 0% 3 18.75% 0 0% 16
27 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 35 12 34.29% 13 37.14% 8 22.86% 2 5.71% 35
28 โรงเรียนวัดอินทาราม 43 12 32.43% 10 27.03% 10 27.03% 5 13.51% 37
29 โรงเรียนวัดพุทธบูชา 22 12 54.55% 6 27.27% 3 13.64% 1 4.55% 22
30 โรงเรียนโยธินบูรณะ 41 11 36.67% 14 46.67% 5 16.67% 0 0% 30
31 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 31 11 42.31% 10 38.46% 2 7.69% 3 11.54% 26
32 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 34 11 36.67% 9 30% 7 23.33% 3 10% 30
33 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 43 10 32.26% 12 38.71% 7 22.58% 2 6.45% 31
34 โรงเรียนมหรรณพาราม 44 10 29.41% 9 26.47% 12 35.29% 3 8.82% 34
35 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 29 10 43.48% 6 26.09% 6 26.09% 1 4.35% 23
36 โรงเรียนฐานปัญญา 31 9 42.86% 8 38.1% 3 14.29% 1 4.76% 21
37 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 24 9 52.94% 6 35.29% 2 11.76% 0 0% 17
38 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 39 8 27.59% 15 51.72% 5 17.24% 1 3.45% 29
39 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 45 8 23.53% 10 29.41% 12 35.29% 4 11.76% 34
40 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 35 8 32% 9 36% 5 20% 3 12% 25
41 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 25 8 42.11% 4 21.05% 3 15.79% 4 21.05% 19
42 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 53 7 17.07% 17 41.46% 14 34.15% 3 7.32% 41
43 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 31 7 29.17% 9 37.5% 4 16.67% 4 16.67% 24
44 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 12 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
45 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 12 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
46 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 22 6 31.58% 8 42.11% 5 26.32% 0 0% 19
47 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 26 6 33.33% 8 44.44% 4 22.22% 0 0% 18
48 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 26 6 27.27% 6 27.27% 5 22.73% 5 22.73% 22
49 โรงเรียนวัดบวรมงคล 20 5 29.41% 7 41.18% 1 5.88% 4 23.53% 17
50 โรงเรียนราชินี 17 5 29.41% 5 29.41% 7 41.18% 0 0% 17
51 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 33 4 12.5% 14 43.75% 9 28.13% 5 15.63% 32
52 โรงเรียนวัดราชาธิวาส 26 4 18.18% 12 54.55% 5 22.73% 1 4.55% 22
53 โรงเรียนราชวินิต 28 4 18.18% 8 36.36% 9 40.91% 1 4.55% 22
54 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 22 4 22.22% 7 38.89% 6 33.33% 1 5.56% 18
55 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 9 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
56 โรงเรียนมักกะสันพิทยา 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
57 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 13 4 57.14% 0 0% 3 42.86% 0 0% 7
58 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 25 3 15% 12 60% 3 15% 2 10% 20
59 โรงเรียนวัดสระเกศ 12 3 25% 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 12
60 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 14 3 27.27% 3 27.27% 4 36.36% 1 9.09% 11
61 โรงเรียนสวนอนันต์ 20 3 25% 2 16.67% 3 25% 4 33.33% 12
62 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 19 2 13.33% 9 60% 3 20% 1 6.67% 15
63 โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 19 2 18.18% 5 45.45% 4 36.36% 0 0% 11
64 โรงเรียนวัดรางบัว 20 2 18.18% 3 27.27% 5 45.45% 1 9.09% 11
65 โรงเรียนวัดสังเวช 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนบูรณะศึกษา 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
67 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 10 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
68 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา 31 1 4% 16 64% 6 24% 2 8% 25
70 โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี 16 1 6.25% 7 43.75% 6 37.5% 2 12.5% 16
71 โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค 11 1 11.11% 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 9
72 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 13 1 8.33% 4 33.33% 7 58.33% 0 0% 12
73 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
74 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
75 โรงเรียนนาหลวง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
77 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
78 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
79 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โทรฯ 023544960 ต่อ 111 ณพรชยาศิลป์ เจริญผล มือถือ 0891339234
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]