หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 023 โรงเรียนนาหลวง 2 8 4
2 048 โรงเรียนราชวินิต 28 49 34
3 004 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 42 92 67
4 006 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 50 108 66
5 013 โรงเรียนทวีธาภิเศก 55 119 90
6 014 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 31 80 52
7 016 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 41 113 68
8 017 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 26 95 51
9 019 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 26 50 37
10 021 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 61 137 93
11 022 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 14 33 21
12 024 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 70 160 96
13 025 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 37 111 64
14 029 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 54 170 79
15 031 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 6 15 6
16 035 โรงเรียนมหรรณพาราม 44 99 61
17 036 โรงเรียนมักกะสันพิทยา 8 16 13
18 037 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 53 135 91
19 038 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 39 92 66
20 039 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 51 106 59
21 041 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 10 27 14
22 042 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 43 120 69
23 043 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 34 112 59
24 040 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 2 4 2
25 046 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 38 95 60
26 047 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 12 26 24
27 049 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 18 39 22
28 050 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 43 79 51
29 053 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 40 140 68
30 055 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 51 101 73
31 056 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 5 11 7
32 057 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 9 17 10
33 058 โรงเรียนวัดบวรมงคล 20 58 27
34 059 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 19 44 22
35 060 โรงเรียนวัดพุทธบูชา 22 109 57
36 061 โรงเรียนวัดรางบัว 20 31 22
37 062 โรงเรียนวัดราชบพิธ 19 32 24
38 064 โรงเรียนวัดราชาธิวาส 26 49 41
39 063 โรงเรียนวัดราชโอรส 56 152 97
40 065 โรงเรียนวัดสระเกศ 12 34 17
41 066 โรงเรียนวัดสังเวช 4 10 4
42 067 โรงเรียนวัดอินทาราม 43 131 53
43 095 โรงเรียนวัดอินทาราม 0 0 0
44 068 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 33 90 48
45 069 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 44 88 65
46 071 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 13 23 13
47 072 โรงเรียนศึกษานารี 43 108 61
48 073 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 49 109 73
49 074 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 22 64 37
50 075 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 31 69 51
51 076 โรงเรียนสตรีวิทยา 32 104 47
52 077 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 31 44 42
53 078 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 68 158 111
54 079 โรงเรียนสวนอนันต์ 20 40 27
55 080 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 24 101 47
56 082 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 22 37 25
57 083 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 35 69 48
58 086 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 35 110 60
59 087 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 45 104 75
60 089 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 25 74 46
61 090 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 25 39 32
62 011 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 23 56 30
63 018 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 33 71 39
64 028 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 29 62 47
65 005 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา 31 53 40
66 032 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 47 175 73
67 044 โรงเรียนโยธินบูรณะ 41 104 56
68 045 โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 19 30 24
69 007 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 12 34 17
70 012 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 22 51 34
71 001 โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี 16 23 21
72 002 โรงเรียนกันตะบุตร 0 0 0
73 003 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา 0 0 0
74 091 โรงเรียนจิตรลดา 0 0 0
75 009 โรงเรียนฐานปัญญา 31 53 33
76 015 โรงเรียนทิวไผ่งาม 0 0 0
77 020 โรงเรียนธนบุรีศึกษา 0 0 0
78 026 โรงเรียนบางอ้อศึกษา 0 0 0
79 027 โรงเรียนบูรณะศึกษา 6 9 6
80 030 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา 0 0 0
81 033 โรงเรียนภารตวิทยาลัย 0 0 0
82 034 โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค 11 16 16
83 051 โรงเรียนราชินี 17 18 18
84 052 โรงเรียนรุ่งอรุณ 0 0 0
85 054 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา 0 0 0
86 070 โรงเรียนศานติวิทยา 0 0 0
87 084 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน 1 35 5
88 085 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง 2 2 2
89 088 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 3 5 4
90 092 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 13 18 16
91 008 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 0 0 0
92 010 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) 0 0 0
93 093 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 1 3 2
94 081 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 0 0 0
รวม 2239 5458 3332
8790

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โทรฯ 023544960 ต่อ 111 ณพรชยาศิลป์ เจริญผล มือถือ 0891339234
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]