สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดนวลนรดิศ 13 3 2 18 20 10 8 2 38
2 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 11 5 6 22 25 20 15 6 60
3 เตรียมอุดมศึกษา 10 5 3 18 20 0 0 0 20
4 เทพศิรินทร์ 10 4 0 14 15 6 5 0 26
5 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 9 2 3 14 16 13 5 2 34
6 บางปะกอกวิทยาคม 8 15 9 32 29 19 14 5 62
7 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 8 11 8 27 28 17 7 4 52
8 วัดราชโอรส 8 10 5 23 21 14 8 2 43
9 ศึกษานารี 8 5 7 20 23 7 7 1 37
10 มัธยมวัดสิงห์ 8 4 6 18 21 10 1 3 32
11 โพธิสารพิทยากร 8 4 5 17 20 17 7 2 44
12 ปัญญาวรคุณ 7 8 2 17 15 16 12 2 43
13 ทวีธาภิเศก 7 7 5 19 20 9 17 5 46
14 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 6 4 3 13 19 9 7 3 35
15 สตรีวัดระฆัง 6 3 3 12 17 2 1 0 20
16 ราชวินิต มัธยม 6 3 1 10 13 0 3 0 16
17 สตรีวิทยา 5 7 1 13 20 4 3 0 27
18 สวนกุหลาบวิทยาลัย 5 4 4 13 15 6 10 0 31
19 บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 5 3 3 11 14 6 2 4 22
20 ฤทธิณรงค์รอน 5 2 1 8 12 14 10 0 36
21 ฐานปัญญา 5 0 3 8 9 8 3 1 20
22 มัธยมวัดนายโรง 4 9 5 18 23 11 7 1 41
23 มัธยมวัดหนองแขม 4 4 1 9 11 9 7 3 27
24 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 4 3 2 9 11 10 2 3 23
25 วัดอินทาราม 4 2 5 11 12 10 10 5 32
26 โยธินบูรณะ 3 8 1 12 11 14 5 0 30
27 ศึกษานารีวิทยา 3 6 6 15 16 21 6 2 43
28 วัดพุทธบูชา 3 4 5 12 12 6 3 1 21
29 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 3 4 2 9 12 13 9 2 34
30 มัธยมวัดดุสิตาราม 3 1 2 6 8 15 5 1 28
31 วัดบวรมงคล 3 0 1 4 5 7 0 4 12
32 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 2 5 6 13 18 15 4 2 37
33 สันติราษฎร์วิทยาลัย 2 5 3 10 8 6 2 0 16
34 วัดราชบพิธ 2 4 6 12 14 4 1 0 19
35 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2 4 2 8 10 6 6 1 22
36 สุวรรณารามวิทยาคม 2 4 0 6 8 10 12 4 30
37 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 2 3 5 10 10 13 8 2 31
38 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 2 2 3 7 6 6 5 5 17
39 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 2 2 2 6 6 8 4 0 18
40 วัดบวรนิเวศ 2 0 1 3 4 4 0 0 8
41 ชิโนรสวิทยาลัย 1 8 4 13 14 19 3 1 36
42 มหรรณพาราม 1 3 5 9 8 9 11 3 28
43 มัธยมวัดดาวคนอง 1 3 1 5 7 17 14 3 38
44 สามเสนวิทยาลัย 1 3 1 5 4 7 6 1 17
45 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 1 2 1 4 8 4 3 4 15
46 ราชวินิตบางแคปานขำ 1 1 3 5 10 12 7 2 29
47 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 1 1 3 5 7 2 2 1 11
48 ไชยฉิมพลีวิทยาคม 1 1 2 4 7 3 0 0 10
49 ราชวินิต 1 1 2 4 4 8 9 1 21
50 วิมุตยารามพิทยากร 1 1 0 2 4 14 9 5 27
51 มักกะสันพิทยา 1 1 0 2 4 2 1 1 7
52 วัดน้อยนพคุณ 1 1 0 2 1 3 0 1 4
53 วัดสังเวช 1 0 1 2 2 2 0 0 4
54 มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1 0 0 1 1 1 0 1 2
55 สารสาสน์วิเทศบางบอน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 แจงร้อนวิทยา 0 3 1 4 1 16 6 2 23
57 วัดสระเกศ 0 2 1 3 3 5 3 1 11
58 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 2 1 3 3 3 4 1 10
59 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 0 1 3 4 8 9 5 3 22
60 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 0 1 3 4 3 11 3 1 17
61 ไตรมิตรวิทยาลัย 0 1 2 3 5 7 5 0 17
62 ทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 0 1 1 2 7 9 4 4 20
63 ราชินี 0 1 1 2 5 5 7 0 17
64 วัดประดู่ในทรงธรรม 0 1 1 2 2 9 3 1 14
65 วัดรางบัว 0 1 0 1 2 3 5 1 10
66 สวนอนันต์ 0 1 0 1 2 2 2 4 6
67 บูรณะศึกษา 0 1 0 1 2 1 1 1 4
68 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
69 กสิณธร อาคาเดมี 0 0 1 1 1 7 6 2 14
70 ภาษานุสรณ์บางแค 0 0 1 1 1 5 3 0 9
71 นาหลวง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
72 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 0 0 0 0 2 5 4 0 11
73 อัสสัมชัญธนบุรี 0 0 0 0 2 1 0 0 3
74 วัดราชาธิวาส 0 0 0 0 1 7 3 1 11
75 เซนต์ดอมินิก 0 0 0 0 1 4 7 0 12
76 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 0 0 0 0 1 2 3 0 6
77 ศีลาจารพิพัฒน์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
78 มัธยมวัดเบญจมบพิตร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
79 สีตบุตรบำรุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 225 222 178 625 734 610 381 125 1,725