สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดนวลนรดิศ 14 3 2 19 21 10 8 2 39
2 มัธยมวัดสิงห์ 12 4 7 23 25 10 2 3 37
3 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 11 5 6 22 25 20 15 6 60
4 เตรียมอุดมศึกษา 10 5 3 18 20 0 0 0 20
5 เทพศิรินทร์ 10 4 0 14 15 6 5 0 26
6 บางปะกอกวิทยาคม 9 15 9 33 30 19 14 5 63
7 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 9 2 3 14 16 13 5 2 34
8 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 8 11 8 27 28 17 7 4 52
9 วัดราชโอรส 8 10 5 23 21 14 8 2 43
10 ศึกษานารี 8 5 7 20 23 7 7 1 37
11 โพธิสารพิทยากร 8 4 5 17 20 17 7 2 44
12 ฤทธิณรงค์รอน 8 2 1 11 14 14 11 0 39
13 ปัญญาวรคุณ 7 8 2 17 15 16 12 2 43
14 ทวีธาภิเศก 7 7 5 19 20 9 17 5 46
15 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 7 4 3 14 20 9 7 3 36
16 สตรีวัดระฆัง 6 3 3 12 17 2 1 0 20
17 ราชวินิต มัธยม 6 3 1 10 13 0 3 0 16
18 สตรีวิทยา 5 7 1 13 20 4 3 0 27
19 สวนกุหลาบวิทยาลัย 5 4 4 13 15 6 10 0 31
20 บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 5 3 3 11 14 6 2 4 22
21 ฐานปัญญา 5 0 3 8 9 8 3 1 20
22 มัธยมวัดนายโรง 4 9 5 18 23 11 7 1 41
23 ศึกษานารีวิทยา 4 7 7 18 17 21 8 3 46
24 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 4 4 4 12 14 14 9 2 37
25 มัธยมวัดหนองแขม 4 4 1 9 11 9 7 3 27
26 วัดราชาธิวาส 4 4 1 9 4 12 5 1 21
27 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 4 3 2 9 11 10 2 3 23
28 วัดอินทาราม 4 2 5 11 12 10 10 5 32
29 ชิโนรสวิทยาลัย 3 9 4 16 15 20 4 1 39
30 โยธินบูรณะ 3 8 1 12 11 14 5 0 30
31 สันติราษฎร์วิทยาลัย 3 5 3 11 9 6 2 0 17
32 วัดพุทธบูชา 3 4 5 12 12 6 3 1 21
33 มหรรณพาราม 3 3 6 12 10 9 12 3 31
34 มัธยมวัดดุสิตาราม 3 1 2 6 8 15 5 1 28
35 วัดบวรมงคล 3 1 1 5 5 7 1 4 13
36 ศีลาจารพิพัฒน์ 3 0 0 3 4 0 3 0 7
37 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 2 5 6 13 18 16 4 2 38
38 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 2 5 5 12 12 13 8 2 33
39 วัดราชบพิธ 2 4 6 12 14 4 1 0 19
40 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2 4 2 8 10 6 6 1 22
41 สุวรรณารามวิทยาคม 2 4 0 6 8 10 12 4 30
42 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 2 2 3 7 6 6 5 5 17
43 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 2 2 2 6 6 8 4 0 18
44 วัดบวรนิเวศ 2 0 1 3 4 4 0 0 8
45 มัธยมวัดดาวคนอง 1 3 1 5 7 17 14 3 38
46 สามเสนวิทยาลัย 1 3 1 5 4 7 6 1 17
47 ไตรมิตรวิทยาลัย 1 2 2 5 6 8 5 0 19
48 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 1 2 1 4 8 4 3 4 15
49 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 1 1 4 6 3 12 3 2 18
50 ราชวินิตบางแคปานขำ 1 1 3 5 10 12 7 2 29
51 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 1 1 3 5 7 2 2 1 11
52 ไชยฉิมพลีวิทยาคม 1 1 2 4 7 3 0 0 10
53 ราชวินิต 1 1 2 4 4 8 9 1 21
54 สวนอนันต์ 1 1 1 3 3 2 3 4 8
55 วิมุตยารามพิทยากร 1 1 0 2 4 14 9 5 27
56 มักกะสันพิทยา 1 1 0 2 4 2 1 1 7
57 มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1 1 0 2 2 1 0 1 3
58 วัดน้อยนพคุณ 1 1 0 2 1 3 0 1 4
59 วัดสังเวช 1 0 1 2 2 2 0 0 4
60 สารสาสน์วิเทศบางบอน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 แจงร้อนวิทยา 0 3 1 4 1 16 6 2 23
62 วัดสระเกศ 0 2 1 3 3 5 3 1 11
63 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 2 1 3 3 3 4 1 10
64 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 0 1 3 4 8 9 5 3 22
65 ทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 0 1 1 2 7 9 4 4 20
66 ราชินี 0 1 1 2 5 5 7 0 17
67 วัดประดู่ในทรงธรรม 0 1 1 2 2 9 3 1 14
68 วัดรางบัว 0 1 0 1 2 3 5 1 10
69 บูรณะศึกษา 0 1 0 1 2 1 1 1 4
70 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
71 กสิณธร อาคาเดมี 0 0 1 1 1 7 6 2 14
72 ภาษานุสรณ์บางแค 0 0 1 1 1 5 3 0 9
73 นาหลวง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
74 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 0 0 0 0 2 5 4 0 11
75 อัสสัมชัญธนบุรี 0 0 0 0 2 1 0 0 3
76 เซนต์ดอมินิก 0 0 0 0 1 4 7 0 12
77 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 0 0 0 0 1 2 3 0 6
78 มัธยมวัดเบญจมบพิตร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
79 สีตบุตรบำรุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 252 233 186 671 761 620 393 127 1,774