เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือลงทะเบียนสำหรับโรงเรียน (PDF)
คู่มือเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน(VDO)
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
1.วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
2.สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.การงานอาชีพและเทคโนโลยี
3.1หุ่นยนต์ สพฐ.
3.2โครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
4.ศิลปะ
5.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6.การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
7.กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพิ่มเติม ระดับภาค การประกวดกลองยาว
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
11 พ.ย. 2558
12 พ.ย. 2558
13 พ.ย. 2558
14 พ.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
19 พ.ย. 58 โอนข้อมูลทีมชนะเลิศเป็นผู้แทนเข้าแข่งขันในระดับภาคแล้ว
ขอให้โรงเรียนที่มีผู้แทนเข้าแข่งขันระดับภาค ติดตามข้อมูลทาง
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง ภาคตะวันออก

http://www.central65.sillapa.net/sm-center/
 
และ

http://www.central65.sillapa.net/
 
  สำคัญมาก  ขอให้โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคกลาง ภาคตะวันออก ติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง ภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2558 http://www.central65.sillapa.net/sm-center  (บางกิจกรรมมีการนัดหมายหรือส่งผลงานล่วงหน้าตามกำหนดเวลา หากไม่ดำเนินการตามกำหนดท่านอาจถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันได้)  
 
วันแข่งขัน 11 - 14 พฤศจิกายน  2558
 
 
พิมพ์บัตรประจำตัว ตั้งแต่ 4 - 14 พ.ย.58
แก้ไข/ขอเปลี่ยนตัว(ตามเกณฑ์) วันที่ 4 - 10 พ.ย. 58
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัวตามประกาศ สพฐ.
ตัวอย่างแบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล/เปลี่ยนตัว

 
 
 
ลงทะเบียนสมัครเข้าแข่งขัน
26 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน  2558
 
 
ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.2
 
รายชื่อโรงเรียนที่เป็นศูนย์แข่งขันฯและผู้ประสานงาน
 ประกาศศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง)
 ประกาศศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(รายละเอียดการแข่งขัน)
ประกาศศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)

   
 
 

เรื่อง  การสมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกสังกัด(ระดับมัธยมศึกษา) ที่ตั้งอยู่ใน ๒๗ เขตการปกครอง
( คลองสามวา สายไหม คันนายาว หนองจอก จตุจักร หลักสี่ ดอนเมือง ห้วยขวาง บางกะปิ คลองเตย บางเขน ดินแดง บึงกุ่ม บางคอแหลม ประเวศ บางนา มีนบุรี บางรัก ลาดกระบัง พระโขนง ลาดพร้าว ยานนาวา วังทองหลาง วัฒนา สวนหลวง สาทร และสะพานสูง)

หนังสือราชการ         ประกาศฯแบ่งโซนโรงเรียนการแข่งขันฯ

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

 

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.

ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน
      =>
24 กันยายน  2558  เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

ลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่
      =>
26 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน  2558
 ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู
      => 2 พฤศจิกายน  2558

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 
      =>
 4 - 14 พฤศจิกายน 2558
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
      => 11 - 14  พฤศจิกายน 2558

ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่
      => 17  พฤศจิกายน 2558

พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน
      => ตั้งแต่  12 พฤจิกายน 2558 เป็นต้นไป

โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค
      =>
 18 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  21-23 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =>  24-30 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  1-4 ธันวาคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  8 - 14 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดอ่างทอง =>  17 - 19 ธันวาคม 2558

 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

การจัดส่งเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ช่องติดต่อสื่อสารเฉพาะกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กำหนดการนำเสนอโครงงานระบบสมองกลฝังตัว วันที่ 11 ก.พ. 61
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 178
จำนวนทีม 1,554
จำนวนนักเรียน 3,781
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,332
จำนวนกรรมการ 481
ครู+นักเรียน 6,113
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,594
ประกาศผลแล้ว 130/133 (97.74%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 9
สัปดาห์นี้ 103
สัปดาห์ที่แล้ว 76
เดือนนี้ 272
เดือนที่แล้ว 238
ปีนี้ 4,598
ทั้งหมด 254,771