หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 59 40 67.8% 9 15.25% 8 13.56% 2 3.39% 59
2 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 48 29 64.44% 3 6.67% 11 24.44% 2 4.44% 45
3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 44 26 63.41% 11 26.83% 2 4.88% 2 4.88% 41
4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 37 26 72.22% 8 22.22% 1 2.78% 1 2.78% 36
5 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 35 23 69.7% 3 9.09% 4 12.12% 3 9.09% 33
6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 45 22 50% 16 36.36% 5 11.36% 1 2.27% 44
7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 37 21 58.33% 10 27.78% 3 8.33% 2 5.56% 36
8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 41 17 42.5% 12 30% 8 20% 3 7.5% 40
9 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 34 17 50% 10 29.41% 3 8.82% 4 11.76% 34
10 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 33 17 51.52% 10 30.3% 3 9.09% 3 9.09% 33
11 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 24 17 73.91% 2 8.7% 4 17.39% 0 0% 23
12 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 25 16 66.67% 6 25% 1 4.17% 1 4.17% 24
13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 25 16 66.67% 3 12.5% 4 16.67% 1 4.17% 24
14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 21 16 76.19% 2 9.52% 3 14.29% 0 0% 21
15 โรงเรียนศรีพฤฒา 38 15 41.67% 15 41.67% 5 13.89% 1 2.78% 36
16 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 33 15 46.88% 11 34.38% 4 12.5% 2 6.25% 32
17 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 32 15 48.39% 10 32.26% 4 12.9% 2 6.45% 31
18 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 27 15 57.69% 7 26.92% 3 11.54% 1 3.85% 26
19 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 39 14 46.67% 9 30% 5 16.67% 2 6.67% 30
20 โรงเรียนเทพลีลา 25 14 56% 5 20% 6 24% 0 0% 25
21 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 30 14 51.85% 3 11.11% 7 25.93% 3 11.11% 27
22 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 31 13 43.33% 8 26.67% 7 23.33% 2 6.67% 30
23 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 43 12 48% 9 36% 3 12% 1 4% 25
24 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 23 12 52.17% 5 21.74% 6 26.09% 0 0% 23
25 โรงเรียนหอวัง 21 12 60% 2 10% 4 20% 2 10% 20
26 โรงเรียนสิริรัตนาธร 18 11 61.11% 4 22.22% 1 5.56% 2 11.11% 18
27 โรงเรียนราชดำริ 37 10 34.48% 13 44.83% 5 17.24% 1 3.45% 29
28 โรงเรียนปทุมคงคา 34 10 30.3% 10 30.3% 11 33.33% 2 6.06% 33
29 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 32 9 30% 13 43.33% 6 20% 2 6.67% 30
30 โรงเรียนสารวิทยา 29 9 33.33% 10 37.04% 5 18.52% 3 11.11% 27
31 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 29 9 42.86% 7 33.33% 3 14.29% 2 9.52% 21
32 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 26 9 39.13% 6 26.09% 4 17.39% 4 17.39% 23
33 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 27 9 36% 5 20% 7 28% 4 16% 25
34 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 18 9 50% 2 11.11% 5 27.78% 2 11.11% 18
35 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 16 7 46.67% 6 40% 0 0% 2 13.33% 15
36 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 27 7 33.33% 4 19.05% 3 14.29% 7 33.33% 21
37 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 20 7 35% 3 15% 5 25% 5 25% 20
38 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 24 7 30.43% 2 8.7% 10 43.48% 4 17.39% 23
39 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 13 7 58.33% 2 16.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
40 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 20 6 33.33% 10 55.56% 2 11.11% 0 0% 18
41 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 24 6 27.27% 7 31.82% 6 27.27% 3 13.64% 22
42 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 14 6 42.86% 6 42.86% 1 7.14% 1 7.14% 14
43 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 15 6 42.86% 5 35.71% 3 21.43% 0 0% 14
44 โรงเรียนไทยคริสเตียน 20 6 33.33% 4 22.22% 8 44.44% 0 0% 18
45 โรงเรียนนนทรีวิทยา 20 5 33.33% 6 40% 2 13.33% 2 13.33% 15
46 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 12 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
47 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 20 5 29.41% 3 17.65% 4 23.53% 5 29.41% 17
48 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 16 4 25% 5 31.25% 2 12.5% 5 31.25% 16
49 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
50 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 17 4 25% 2 12.5% 2 12.5% 8 50% 16
51 โรงเรียนบางกะปิ 13 3 27.27% 6 54.55% 1 9.09% 1 9.09% 11
52 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ 12 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
53 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา 10 3 30% 3 30% 1 10% 3 30% 10
54 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
55 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 13 2 15.38% 6 46.15% 2 15.38% 3 23.08% 13
56 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 15 2 15.38% 4 30.77% 4 30.77% 3 23.08% 13
57 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร 21 2 18.18% 3 27.27% 3 27.27% 3 27.27% 11
58 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 7 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
59 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
60 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
61 โรงเรียนเบญจมินทร์ 6 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
62 โรงเรียนสาธิตพัฒนา 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
63 โรงเรียนอัสสัมชัญ 6 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
64 โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม 6 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
65 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 10 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
66 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
67 โรงเรียนอุดมศึกษา 4 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
68 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
69 โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
70 โรงเรียนอรรถวิทย์ 8 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
71 โรงเรียนจำนงวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
72 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
73 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.2 นายสาธิต ประทุมสุวรรณ โทร. 0 2939 8364-5, 08 1691 7705
ID Line : sathit.pra e-mail: sathit009@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]