เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
16 พ.ย. 2558
17 พ.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
แบบการแก้ไขเปลี่ยนตัว
 
  ***** ประกาศจากสหวิทยาเชตชลบุรี 1 *****
 
การเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ขอให้นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคกลางภาคตะวันออก ณ จังหวัดอ่างทอง ให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน ไปแสดงในวันแข่งขันร่วมกับ ID Card ด้วย
  ประกาศ  
         ขณะนี้ระบบเปิดให้แต่ละโรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ 

        จากเมนูด้านซ้ายมือ

  •  พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
  •  พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู

   ขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของชื่อนักเรียน  ครูผู้ฝึกสอน
        รายการแข่งขันทุกรายการ หากมีรายการที่ต้องแก้ไข
        ให้แจ้งที่ สหวิทยาเขตชลบุรี 1  อ.วรนุช  แสงจันทร์ 0863793301  
 ด่วน ! 
         เพื่อความพร้อมในการโอนข้อมูลไประดับภาค ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558


    ให้ศูนย์การแข่งขันทุกกลุ่มสาระฯ ประกาศผลการแข่งขัน ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558  และให้ศูนย์ฯ แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค (รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง) ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครูผู้สอน ให้เรียบร้อย

    เอกสารเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่ม ชื่อ-สกุลของนักเรียน/ครูผู้สอน/กรรมการ <ดาวน์โหลดเอกสาร>

  
 โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน และครูผู้ฝึกสอนได้ ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 2558 เป็นต้นไป

    ในวันที่ 12  พฤศจิกายน 2558 เวลา  16.30  น.  ระบบจะปิดรับการลงทะเบียนนักเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน  ขอให้แต่ละโรงเรียนเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันและเวลาดังกล่าว (ขอให้ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันให้ถูกต้อง)
 
    
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net/sm-center/
                                       
วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17:01 น.
 

 

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   

รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => 13 พฤศจิกายน 2558
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 12 พฤศจิกายน 2558
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 16 - 17 พฤศจิกายน 2558
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน 1 วัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  23-24 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =>  25-30 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  1-4 ธันวาคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  8 - 14 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดอ่างทอง =>  18 - 20 ธันวาคม 2558

 
  ******* คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน *******
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  <ดาวน์โหลดเอกสาร>
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  <ดาวน์โหลดเอกสาร>
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน <ดาวน์โหลดเอกสาร>
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  <ดาวน์โหลดเอกสาร> <กำหนดการ>
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  <ดาวน์โหลดเอกสาร>
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ศูนย์การแข่งขันหุ่นยนต์  <ดาวน์โหลดเอกสาร>
 
 
     .:           ประกาศจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน             :.
**ระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ณ จังหวัดอ่างทอง**


แจ้งตัวแทนที่จะเข้าแข่งขัน  "โครงงานคอมพิวเตอร์  ประเภทซอฟแวร์
     ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6"
    ให้ส่งรูปเล่มรายงาน 5  เล่ม  ภายในวันที่  30  พฤศจิกายน  2558

    ส่งที่  นายอธิรัฐ พุ่มสาขา โรงเรียนสตรีอ่างทอง
    66 หมู่ 3 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000

    โทร 082-234-0779
    (โดยยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ หากเกินกำหนดจะถูกตัดคะแนน
     ตามเกณฑ์การแข่งขัน)

 
แจ้งตัวแทนที่จะเข้าแข่งขัน การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
     ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
    ต้องส่งรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์จำนวน 5 เล่ม พร้อม CD/DVD 1 แผ่น
    ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
  
    โดยส่ง นายเกรียงศักดิ์ เทียมทิพาบุญกร วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง  
    ถ.เทศบาล10  อ.เมือง  จ.อ่างทอง 14000  โทร 086-377-1091

    (โดยยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ หากเกินกำหนด
      จะไม่รับพิจารณาไม่ว่ากรณีใดๆ)

 
แจ้งตัวแทนที่จะเข้าแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
    ต้องมาลงทะเบียนแข่งขันในวันที่ 17 ธันวาคม 2558  เวลา 08.00 น.-15.00 น.

    โดยทุกทีมต้องส่งโปสเตอร์แสดงการออกแบบหุ่นยนต์ในวันลงทะเบียน
    
หากไม่ส่งโปสเตอร์จะตัดสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีมเข้ารับฟัง
    ชี้แจงกติกา ในเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

 
แจ้งตัวแทนที่จะเข้าแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
    ต้องมาลงทะเบียนแข่งขันในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00 น.-15.00 น.

    โดยทุกทีมต้องส่งโปสเตอร์แสดงการออกแบบหุ่นยนต์ในวันลงทะเบียน
    หากไม่ส่งโปสเตอร์จะตัดสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีมเข้ารับฟัง
    ชี้แจงกติกา ในเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
 
แจ้งตัวแทนที่จะเข้าแข่งขัน  "การประกวดภาพยนต์สั้น  
    ม. 1-3  และ  ม.4-6"
 
 
    ให้ส่งรายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน  จำนวน  5  ชุด,  
    DVD  บันทึกผลงานภาพยนต์สั้น  จำนวน  5  แผ่น,  
    บทภาพยนต์จำนวน  5  เล่ม  ภายในวันที่  4  ธันวาคม  2558
    ส่งที่  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม  โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม  
    ตำบลบางเสด็จ  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง  14130  
    โทร.  035868297  และ  035868395
    (โดยยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ  หากเกินกำหนด
     จะถูกตัดคะแนนตามเกณฑ์การแข่งขัน)
 
    ลำดับการแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๕  ของโรงเรียนใน สังกัด สพม.   

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 25
จำนวนทีม 633
จำนวนนักเรียน 1,506
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 889
จำนวนกรรมการ 499
ครู+นักเรียน 2,395
ครู+นักเรียน+กรรมการ 2,894
ประกาศผลแล้ว 113/125 (90.40%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 17
เมื่อวาน 44
สัปดาห์นี้ 93
สัปดาห์ที่แล้ว 307
เดือนนี้ 798
เดือนที่แล้ว 505
ปีนี้ 1,550
ทั้งหมด 54,803