หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กลุ่ม 1 ณ สหวิทยาเขต สพม.18 ชลบุรี เขต 1
ระหว่างวันที่ 16-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนแสนสุข อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโพทะเล 16 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00
-
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนแสนสุข อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโพทะเล 16 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00
-
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนแสนสุข อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง จริยธรรม 16 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00
-
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนแสนสุข อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง พรหมจริยาธิมุตต์ 16 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]