หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 61 48 78.69% 11 18.03% 1 1.64% 1 1.64% 61
2 โรงเรียนชลกันยานุกูล 50 40 83.33% 5 10.42% 2 4.17% 1 2.08% 48
3 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 50 37 74% 10 20% 2 4% 1 2% 50
4 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 42 31 81.58% 6 15.79% 1 2.63% 0 0% 38
5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 44 27 61.36% 10 22.73% 5 11.36% 2 4.55% 44
6 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 39 20 54.05% 9 24.32% 7 18.92% 1 2.7% 37
7 โรงเรียนบ้านบึง“มนูญวิทยาคาร” 34 16 50% 5 15.63% 10 31.25% 1 3.13% 32
8 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 19 16 88.89% 2 11.11% 0 0% 0 0% 18
9 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 27 15 55.56% 8 29.63% 4 14.81% 0 0% 27
10 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 35 10 29.41% 15 44.12% 9 26.47% 0 0% 34
11 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 18 10 55.56% 4 22.22% 4 22.22% 0 0% 18
12 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
13 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 18 9 52.94% 3 17.65% 3 17.65% 2 11.76% 17
14 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข 31 7 24.14% 12 41.38% 10 34.48% 0 0% 29
15 โรงเรียนวุฒิวิทยา 19 7 36.84% 5 26.32% 5 26.32% 2 10.53% 19
16 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 19 6 31.58% 8 42.11% 4 21.05% 1 5.26% 19
17 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 13 6 46.15% 7 53.85% 0 0% 0 0% 13
18 โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา 12 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
19 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
20 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 22 5 26.32% 8 42.11% 6 31.58% 0 0% 19
21 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 21 4 20% 4 20% 11 55% 1 5% 20
22 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 10 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
23 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 16 3 20% 7 46.67% 4 26.67% 1 6.67% 15
24 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
25 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]