หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 55 48 88.89% 3 5.56% 3 5.56% 0 0% 54
2 โรงเรียนพานทอง 46 29 64.44% 12 26.67% 2 4.44% 2 4.44% 45
3 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 38 25 65.79% 6 15.79% 6 15.79% 1 2.63% 38
4 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 36 22 64.71% 8 23.53% 4 11.76% 0 0% 34
5 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 31 19 63.33% 8 26.67% 3 10% 0 0% 30
6 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 29 19 73.08% 5 19.23% 2 7.69% 0 0% 26
7 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 37 17 56.67% 9 30% 3 10% 1 3.33% 30
8 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 22 17 77.27% 2 9.09% 2 9.09% 1 4.55% 22
9 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 19 16 94.12% 0 0% 1 5.88% 0 0% 17
10 โรงเรียนนันทนวิทย์ 21 15 71.43% 4 19.05% 1 4.76% 1 4.76% 21
11 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
12 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 9 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
13 โรงเรียนอุทกวิทยาคม 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
14 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 8 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]