หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 9 31 18
2 006 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 22 77 26
3 008 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 8 12 11
4 009 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 55 142 90
5 010 โรงเรียนพานทอง 46 109 58
6 011 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 31 65 44
7 013 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 11 23 15
8 016 โรงเรียนอุทกวิทยาคม 8 20 14
9 001 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 37 68 53
10 002 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 29 56 39
11 012 โรงเรียนเพลินจิตวิทยา 0 0 0
12 005 โรงเรียนนันทนวิทย์ 21 50 31
13 003 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 36 89 43
14 014 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 19 56 28
15 015 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 38 150 52
รวม 370 948 522
1470

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]