สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พนัสพิทยาคาร 27 13 7 47 48 3 3 0 54
2 พานทอง 17 4 5 26 29 12 2 2 43
3 หัวถนนวิทยา 14 8 5 27 25 6 6 1 37
4 ท่าข้ามพิทยาคม 9 13 4 26 22 8 4 0 34
5 สวนป่าเขาชะอางค์ 9 4 1 14 16 0 1 0 17
6 เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 6 8 3 17 19 5 2 0 26
7 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 6 7 3 16 17 2 2 1 21
8 วัฒนานุศาสน์ 5 2 0 7 8 3 0 0 11
9 พานทองสภาชนูปถัมภ์ 4 6 8 18 19 8 3 0 30
10 นันทนวิทย์ 3 8 3 14 15 4 1 1 20
11 เกาะจันทร์พิทยาคาร 3 4 7 14 17 9 3 1 29
12 ทุ่งเหียงพิทยาคม 3 0 1 4 4 1 2 1 7
13 ประชาสงเคราะห์ 1 1 3 5 3 2 0 0 5
14 อุทกวิทยาคม 1 1 2 4 3 2 1 2 6
รวม 108 79 52 239 245 65 30 9 340