เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
16 พ.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
พิมพ์เกียรติบัตร
ระบบได้เปิดให้แต่ละโรงเรียนได้พิมพ์เกียรติบัตรแล้ว
วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 07:44 น.
การเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ขอให้นักเรียนผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคกลางภาคตะวันออก ที่จังหวัดอ่างทอง ได้เตรียมนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน ไปแสดงในวันแข่งขันร่วมกับ ID Card ด้วย
วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 06:45 น.
แจ้งตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือก
แจ้งตัวแทนที่จะเข้าแข่งขัน "โครงงานคอมพิวเตอร์" ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ให้ส่งรูปเล่มรายงาน 5 เล่ม ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ส่งที่ นายอภิรัฐ พุ่มสาขา โรงเรียนสตรีอ่างทอง 66 หมู่ 3 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000 โทร.082-234-0779 (โดยยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ หากเกินกำหนดจะถูกตัดคะแนนตามเกณฑ์การแข่งขัน)

แจ้งตัวแทนที่จะเข้าแข่งขัน การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ต้องส่งรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์จำนวน 5 เล่ม พร้อม CD/DVD 1 แผ่น ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558  โดยส่ง นายเกรียงศักดิ์ เทียมทิพาบุญกร วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง  ถ.เทศบาล10  อ.เมือง  จ.อ่างทอง 14000  โทร 086-377-1091
(โดยยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ หากเกินกำหนดจะไม่รับพิจารณาไม่ว่ากรณีใด ๆ)

แจ้งตัวแทนที่จะเข้าแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 ต้องมาลงทะเบียนแข่งขันในวันที่ 17 ธันวาคม 2558  เวลา 08.00 น. - 15.00 น. โดย ทุกทีมต้องส่งโปสเตอร์แสดงการออกแบบหุ่นยนต์ในวันลงทะเบียน หากไม่ส่งโปสเตอร์จะตัดสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีมรับฟังชี้ แจงกติกาในเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

แจ้งตัวแทนที่จะเข้าแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 ต้องมาลงทะเบียนแข่งขันในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00 น. - 15.00 น. โดยทุกทีมต้องส่งโปสเตอร์แสดงการออกแบบหุ่นยนต์ในวันลงทะเบียน หากไม่ส่งโปสเตอร์จะตัดสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีมรับฟังชี้ แจงกติกาในเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
 
วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 06:39 น.
ตรวจสอบการพิมพ์ คำนำหน้านาม ชื่อ นามสกุล นักเรียนผู้เข้าแข่งขันให้ถูกต้อง
ขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องในการพิมพ์คำนำหน้านาม ชื่อ นามสกุล ของนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ในการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อความถูกต้องในการพิมพ์ ID Card และเกียรติบัตร
วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 22:49 น.
กำหนดการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับสหวิทยาเขตชลบุรี 3
นายประสิทธิ์ เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร ในฐานะประธานสหวิทยาเขตชลบุรี 3 เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ ในสังกัดสหวิทยาเขตชลบุรี 3 เพื่อกำหนดจัดการแข่งขันทักษะวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับสหวิทยาเขต เข้าแข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ที่จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ที่โรงเรียนบางละมุง ผลการประชุมได้ข้อสรุป ดังนี้  
1. กำหนดแข่งขันในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558
2. ทักษะวิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย) แข่งขันที่ โรงเรียนสิงห์สมุทร ทักษะสังคมศึกษา (มารยาทไทยและภาพยนตร์สั้น) แข่งขันที่ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ทักษะการงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ แข่งขันที่ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ทักษะศิลปะ (ทัศนศิลป์ นาฎศิลป์ และดนตรี) แข่งขันที่ โรงเรียนบางละมุง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แข่งขันที่ โรงเรียนศรีราชา
3. ผู้ดูแลระบบ (Admin) เปิดให้โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสหวิทยาเขตชลบุรี 3 โรงเรียนสังกัด สช และโรงเรียนสังกัด อปท. ที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (46 โรงเรียนที่ได้ลงทะเบียนไว้) สามารถสมัครเข้าแข่งขันผ่านหน้าเว็บไซด์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ให้ใช้ Username และ Password เดิมของปีการศึกษา 2557
วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 13:50 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 46
จำนวนทีม 688
จำนวนนักเรียน 1,776
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 999
จำนวนกรรมการ 467
ครู+นักเรียน 2,775
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,242
ประกาศผลแล้ว 103/106 (97.17%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 9
เมื่อวาน 13
สัปดาห์นี้ 37
สัปดาห์ที่แล้ว 138
เดือนนี้ 313
เดือนที่แล้ว 202
ปีนี้ 641
ทั้งหมด 115,278