ตรวจสอบการพิมพ์ คำนำหน้านาม ชื่อ นามสกุล นักเรียนผู้เข้าแข่งขันให้ถูกต้อง
ขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องในการพิมพ์คำนำหน้านาม ชื่อ นามสกุล ของนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ในการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อความถูกต้องในการพิมพ์ ID Card และเกียรติบัตร
วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 22:49 น.