การเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ขอให้นักเรียนผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคกลางภาคตะวันออก ที่จังหวัดอ่างทอง ได้เตรียมนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน ไปแสดงในวันแข่งขันร่วมกับ ID Card ด้วย
วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 06:45 น.