หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 42 34 80.95% 5 11.9% 2 4.76% 1 2.38% 42
2 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 48 32 68.09% 12 25.53% 3 6.38% 0 0% 47
3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 45 27 65.85% 12 29.27% 2 4.88% 0 0% 41
4 โรงเรียนดัดดรุณี 43 27 65.85% 12 29.27% 2 4.88% 0 0% 41
5 โรงเรียนมารดานฤมล 37 22 64.71% 10 29.41% 0 0% 2 5.88% 34
6 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 35 13 41.94% 14 45.16% 3 9.68% 1 3.23% 31
7 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 29 13 46.43% 8 28.57% 5 17.86% 2 7.14% 28
8 โรงเรียนอิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ 22 12 54.55% 7 31.82% 3 13.64% 0 0% 22
9 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 32 11 37.93% 10 34.48% 7 24.14% 1 3.45% 29
10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 23 11 47.83% 7 30.43% 4 17.39% 1 4.35% 23
11 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 15 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
12 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
13 โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 13 4 30.77% 8 61.54% 1 7.69% 0 0% 13
15 โรงเรียนเซนต์แอนโทนี 14 3 21.43% 10 71.43% 1 7.14% 0 0% 14
16 โรงเรียนหมอนทองวิทยา 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
17 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
18 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
19 โรงเรียนศรีวรการ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
20 โรงเรียนการทำมาหากิน วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537) 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายปริญญา สีใส (เบอร์โทร : 081-758-9082 e-mail : brr_data@hotmail.com)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]