หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนการทำมาหากิน วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537) 2 6 4
2 004 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 32 61 49
3 005 โรงเรียนดัดดรุณี 43 133 73
4 010 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 29 49 38
5 011 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 35 60 45
6 017 โรงเรียนผาณิตวิทยา 0 0 0
7 019 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 4 10 7
8 021 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 42 107 58
9 022 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ 5 11 5
10 025 โรงเรียนหมอนทองวิทยา 6 13 10
11 008 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 23 46 35
12 007 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 13 17 15
13 015 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 48 101 74
14 012 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 45 145 57
15 013 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 15 29 22
16 014 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 10 22 12
17 018 โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 7 13 10
18 006 โรงเรียนดาราสมุทร 0 0 0
19 016 โรงเรียนปัญจพิทยาคาร "สนั่นพิชิตกุลอนุสรณ์" 0 0 0
20 020 โรงเรียนมารดานฤมล 37 52 37
21 023 โรงเรียนศรีวรการ 2 4 2
22 024 โรงเรียนสมาคมสงเคราะห์วิทยา 0 0 0
23 026 โรงเรียนอิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ 22 54 37
24 002 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 0 0 0
25 003 โรงเรียนเซนต์แอนโทนี 14 20 17
26 009 โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา 0 0 0
รวม 434 953 607
1560

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายปริญญา สีใส (เบอร์โทร : 081-758-9082 e-mail : brr_data@hotmail.com)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]