หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 60 46 83.64% 7 12.73% 2 3.64% 0 0% 55
2 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 51 35 70% 13 26% 2 4% 0 0% 50
3 โรงเรียนสนามชัยเขต 47 29 65.91% 10 22.73% 4 9.09% 1 2.27% 44
4 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 45 23 58.97% 10 25.64% 6 15.38% 0 0% 39
5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 40 21 55.26% 11 28.95% 6 15.79% 0 0% 38
6 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 32 15 53.57% 7 25% 6 21.43% 0 0% 28
7 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 24 10 43.48% 8 34.78% 5 21.74% 0 0% 23
8 โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา 17 10 58.82% 6 35.29% 1 5.88% 0 0% 17
9 โรงเรียนราชสาส์นวิทยา 15 10 71.43% 2 14.29% 2 14.29% 0 0% 14
10 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 16 9 60% 2 13.33% 3 20% 1 6.67% 15
11 โรงเรียนหนองแหนวิทยา 13 8 61.54% 2 15.38% 3 23.08% 0 0% 13
12 โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม 10 3 30% 5 50% 2 20% 0 0% 10
13 โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม 12 3 25% 3 25% 6 50% 0 0% 12
14 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]