หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 40 101 46
2 001 โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม 12 23 18
3 004 โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม 10 18 12
4 007 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 60 151 81
5 009 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 51 123 85
6 010 โรงเรียนราชสาส์นวิทยา 15 40 22
7 011 โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม 0 0 0
8 012 โรงเรียนสนามชัยเขต 47 139 64
9 013 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 16 27 23
10 015 โรงเรียนหนองแหนวิทยา 13 32 19
11 014 โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา 17 63 33
12 005 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 32 69 39
13 006 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 24 61 42
14 016 โรงเรียนดาราจรัส 0 0 0
15 008 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 7 17 13
16 003 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 45 133 68
รวม 389 997 565
1562

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]