สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 46 7 2 0 55
2 มัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 35 13 2 0 50
3 สนามชัยเขต 29 10 4 1 43
4 ชําป่างามวิทยาคม 23 10 6 0 39
5 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 21 11 6 0 38
6 แปลงยาวพิทยาคม 15 7 6 0 28
7 ไผ่แก้ววิทยา 10 8 5 0 23
8 หนองไม้แก่นวิทยา 10 6 1 0 17
9 ราชสาส์นวิทยา 10 2 2 0 14
10 สุตะบำรุงพิทยาคาร 9 2 3 1 14
11 หนองแหนวิทยา 8 2 3 0 13
12 บางคล้าพิทยาคม 3 5 2 0 10
13 ก้อนแก้วพิทยาคม 3 3 6 0 12
14 มัธยมพระราชทานนายาว 3 2 2 0 7
รวม 225 88 50 2 365