สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 25 15 6 46 46 7 2 0 55
2 มัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 21 8 10 39 35 13 2 0 50
3 สนามชัยเขต 16 7 8 31 29 10 4 1 43
4 ชําป่างามวิทยาคม 10 13 5 28 23 10 6 0 39
5 แปลงยาวพิทยาคม 7 5 6 18 15 7 6 0 28
6 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 6 7 11 24 21 11 6 0 38
7 ไผ่แก้ววิทยา 5 4 3 12 10 8 5 0 23
8 สุตะบำรุงพิทยาคาร 4 4 2 10 9 2 3 1 14
9 หนองไม้แก่นวิทยา 4 2 4 10 10 6 1 0 17
10 ราชสาส์นวิทยา 3 2 2 7 10 2 2 0 14
11 หนองแหนวิทยา 2 2 2 6 8 2 3 0 13
12 มัธยมพระราชทานนายาว 2 0 0 2 3 2 2 0 7
13 บางคล้าพิทยาคม 1 2 2 5 3 5 2 0 10
14 ก้อนแก้วพิทยาคม 0 0 0 0 3 3 6 0 12
รวม 106 71 61 238 225 88 50 2 363