หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ชัยนาท 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 46 38 84.44% 7 15.56% 0 0% 0 0% 45
2 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 48 37 80.43% 8 17.39% 1 2.17% 0 0% 46
3 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 42 33 82.5% 5 12.5% 2 5% 0 0% 40
4 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 39 33 94.29% 2 5.71% 0 0% 0 0% 35
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 35 28 84.85% 4 12.12% 0 0% 1 3.03% 33
6 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 25 20 86.96% 3 13.04% 0 0% 0 0% 23
7 โรงเรียนวัดสิงห์ 26 18 75% 6 25% 0 0% 0 0% 24
8 โรงเรียนสรรพยาวิทยา 20 13 65% 7 35% 0 0% 0 0% 20
9 โรงเรียนสาครพิทยาคม 16 11 73.33% 3 20% 1 6.67% 0 0% 15
10 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 13 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
11 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา 20 10 52.63% 7 36.84% 2 10.53% 0 0% 19
12 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 14 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
13 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
14 โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
15 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
16 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]