หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าใหม่ฯ สนาม 2 ต.ค. 2558 08.00-16.30 เตรียมอุปกรณ์สนามให้พร้อม
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าใหม่ฯ สนาม 2 ต.ค. 2558 08.30-16.30 เตรียมอุปกรณ์สนามให้พร้อม
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าใหม่ฯ 2 ต.ค. 2558 08.30-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าใหม่ฯ 2 ต.ค. 2558 08.30-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]