หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ลานเอนกประสงค์ 1 ต.ค. 2558 09.00-16.00 ลงทะเบียน 07.00 - 08.00 น. ลงโปรแกรม 08.00 - 09.00 น.
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ลานเอนกประสงค์ 1 ต.ค. 2558 09.00-16.00 ลงทะเบียน 07.00 - 08.00 น. ลงโปรแกรม 08.00 - 09.00 น.
3 627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง 513 30 ก.ย. 2558 09.00-16.00 ลงทะเบียน 07.00 - 08.00 น. ลงโปรแกรม 08.00 - 09.00 น.
4 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]