หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียานุสรณ์ อาคาร 4 ห้อง 412 1 ต.ค. 2558 08.30-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียานุสรณ์ อาคาร 4 ห้อง 441 1 ต.ค. 2558 08.30-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียานุสรณ์ อาคาร 4 ห้อง 411 1 ต.ค. 2558 08.30-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียานุสรณ์ อาคาร 4 ห้อง 431 1 ต.ค. 2558 08.30-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]