หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.จันทบุรี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 43 34 79.07% 7 16.28% 1 2.33% 1 2.33% 43
2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 49 34 73.91% 5 10.87% 5 10.87% 2 4.35% 46
3 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 46 26 66.67% 8 20.51% 4 10.26% 1 2.56% 39
4 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 48 21 48.84% 18 41.86% 2 4.65% 2 4.65% 43
5 โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 33 18 64.29% 9 32.14% 1 3.57% 0 0% 28
6 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 33 16 61.54% 7 26.92% 3 11.54% 0 0% 26
7 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 36 15 48.39% 8 25.81% 5 16.13% 3 9.68% 31
8 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 17 7 41.18% 4 23.53% 5 29.41% 1 5.88% 17
9 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม 13 5 45.45% 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 11
10 โรงเรียนตังเอ็ง 13 4 30.77% 5 38.46% 2 15.38% 2 15.38% 13
11 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม 11 2 18.18% 8 72.73% 1 9.09% 0 0% 11
12 โรงเรียนบุญสมวิทยา 10 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
13 โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย 8 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
14 โรงเรียนมัธยมท่าแคลง 5 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
15 โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
16 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 3 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
17 โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]