หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 010 โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 33 77 56
2 012 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 36 74 51
3 014 โรงเรียนบางกะจะ 0 0 0
4 022 โรงเรียนมัธยมท่าแคลง 5 23 9
5 023 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม 13 28 21
6 030 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 43 108 69
7 031 โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ 2 6 2
8 035 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม 11 17 15
9 016 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 49 86 67
10 017 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 46 115 63
11 001 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 48 118 77
12 007 โรงเรียนตังเอ็ง 13 20 18
13 015 โรงเรียนบุญสมวิทยา 10 20 14
14 018 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 17 27 19
15 024 โรงเรียนยอแซฟวิทยา 0 0 0
16 026 โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย 8 15 8
17 027 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 3 44 5
18 028 โรงเรียนวัดเขาหนองปลาไหล 0 0 0
19 033 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 33 76 52
20 038 โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ 3 3 3
21 008 โรงเรียนเตรียมศึกษานายายอาม 0 0 0
รวม 373 857 549
1406

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]