หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.จันทบุรี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 44 16 41.03% 11 28.21% 8 20.51% 4 10.26% 39
2 โรงเรียนสอยดาววิทยา 48 16 50% 10 31.25% 2 6.25% 4 12.5% 32
3 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 23 13 59.09% 3 13.64% 4 18.18% 2 9.09% 22
4 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 30 12 50% 7 29.17% 5 20.83% 0 0% 24
5 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 21 11 61.11% 6 33.33% 0 0% 1 5.56% 18
6 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 15 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
7 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 23 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
8 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 22 8 38.1% 7 33.33% 5 23.81% 1 4.76% 21
9 โรงเรียนศรีหฤทัย 19 8 44.44% 6 33.33% 3 16.67% 1 5.56% 18
10 โรงเรียนบ่อวิทยาคาร 14 6 46.15% 7 53.85% 0 0% 0 0% 13
11 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 13 3 27.27% 6 54.55% 2 18.18% 0 0% 11
12 โรงเรียนปะตงวิทยา 12 3 27.27% 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 11
13 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 7 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
14 โรงเรียนคลองพลูวิทยา 25 2 9.52% 9 42.86% 8 38.1% 2 9.52% 21
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี 11 0 0% 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 7
16 โรงเรียนวิริยาลัย 9 0 0% 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 7
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]