หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 21 50 30
2 003 โรงเรียนคลองพลูวิทยา 25 30 25
3 004 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 22 42 30
4 006 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 13 24 19
5 011 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 15 61 34
6 013 โรงเรียนบ่อวิทยาคาร 14 35 25
7 021 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 7 15 10
8 034 โรงเรียนสอยดาววิทยา 48 180 83
9 036 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 44 69 58
10 005 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 23 59 33
11 037 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 23 57 33
12 020 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 30 57 39
13 019 โรงเรียนปะตงวิทยา 12 18 12
14 029 โรงเรียนวิริยาลัย 9 16 12
15 032 โรงเรียนศรีหฤทัย 19 40 22
16 009 โรงเรียนเตรียมศึกษาสอยดาว 0 0 0
17 025 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี 11 27 13
รวม 336 780 478
1258

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]