หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี สนามฟุตบอล ชั้น สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 14 พ.ย. 2558 09.00-12.00 เตรียมอุปกรณ์ให้ครบถึงสนามแข่งขันก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
-
-
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี นาฏศิลป์ ชั้น 1 ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 14 พ.ย. 2558 09.00- 12.00 น.
-
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]