หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายไพศาล ชนะกุล โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม.๓๖ ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับดับเขตพื้นที่การศึกษา
2 นางสาวชัชรา ควรเนตร ครู ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับดับเขตพื้นที่การศึกษา
3 นางอรุณศรี ศรีชัย ครูโรงเรียนสิงห์บุรี ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับดับเขตพื้นที่การศึกษา
4 นายสันติ ม่วงปาน ครู โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับดับเขตพื้นที่การศึกษา
5 นางสาวพัศรินญา บุญประเสริฐ rwb ประธานศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6 นายสายชล ทองประเสริฐ ครู คณะกรรมการดูแลระบบ(ศูนย์ฯ)
7 นางสาวอุษา สินตระกูลชัย โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" คณะกรรมการดูแลระบบ(ศูนย์ฯ)
8 นางอุมาพร สุวรรณโมลี ครูโรงเรียนสิงห์บุรี เลขานุการศูนย์วิทยาศาสตร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]