สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายก  ข
 
1. นางสาวป  บ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนดอนยางวิทยา 1. เด็กชายศักดา  ไข่
 
1. นายสันติ  ม่วงปาน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนค่าย3 1. เด็กชายช  ขอ
 
1. นายซ  ซซซ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนค่าย1 1. เด็กชายนาย  นายก
2. เด็กชายนายข  นายดดด
 
1. นายสันติ  ม่วง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนค่าย2 1. เด็กชายนาย  ช่วย
2. เด็กชายเกิด  อุ
 
1. นายทีม  ชุด
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายน้ำ  เย็น
 
1. นายดิน  ลม
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงฟ  ด
 
1. นายส  ล
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนดอนยางวิทยา 1. เด็กชายเอ  บี
 
1. นายก  ข
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนค่าย3 1. เด็กชายป  ปปป
 
1. นายต  ตตต
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนค่าย1 1. เด็กชายน้อง  น้ำฝน
2. เด็กหญิงยาย  แก้ววว
 
1. นางพิกุล  ดอกไม้
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนค่าย2 1. เด็กชายเทียบ  ช่วย
 
1. นายบาด  เจ็บ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายสา  มา
 
1. นายแดง  ดำ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายดี  เด
 
1. นายดัง  ดี
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงมาลี  มีแมว
 
1. นายมา  ไป
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนดอนยางวิทยา 1. นายแดง  ดำ
 
1. นางสาวส้ม  ขาว
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนค่าย1 1. เด็กชายก  กข
2. เด็กชายพพ  พกกด
 
1. นายนน  ววว
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายดก  ดำ
2. เด็กชายดก  ดำ
3. เด็กชายดก  ดำ
 
1. นายดี  ดี
2. นายดี  ดี
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนค่าย1 1. นายสาน  สายใบ
2. นางสาวสาว  สาวสาว
 
1. นายครู  ครูครู
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายรร  รร
 
1. นายนน  นน
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนค่าย3 1. เด็กชายขน  ส่ง
 
1. นายหนึ่ง  แสน
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนค่าย2 1. เด็กชายปี  นี้
2. เด็กชายแจ้ง  ราย
 
1. นายครู  ชาย
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนค่าย1 1. นางสาวสวย  สวยสวย
 
1. นายใหญ่  ใหญ่ๆๆ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายพ  พ
 
1. นายบบ  บบ
2. นายพ  พ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนค่าย3 1. เด็กชายไปๆๆ  มา
 
1. นายดูดิ  ใช่
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนค่าย2 1. เด็กชายที่  ต้อง
2. เด็กชายอุ  บัติ
 
1. นายภัย  ใกล้
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนค่าย1    
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายตา  ปา
 
1. นายจา  วา
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนดอนยางวิทยา 1. เด็กชายปลา  กุ้ง
 
1. นายเขียว  ฟ้า
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนค่าย3 1. เด็กชายเว้บ  ไซต์
 
1. นายมือ  ถือ
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายดก  ด
 
1. นายก  ก
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนค่าย2 1. เด็กชายแวว  คล้าย
 
1. นายประยุทธ  จัน
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนค่าย1 1. เด็กชายจำเป็น  จริงๆๆ
 
1. นายเห็นใจ  จริงๆ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนค่าย1 1. เด็กชายเย็น  ศิระ
 
1. นายหมากแข้ง  พระมหา
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายน  น
 
1. นาย ม  ม
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายท  ท
 
1. นายท  ท
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายง  ง
 
1. นายว  ว
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายล  ล
 
1. นายน  นนน
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายห  ห
 
1. นายฟ  ฟ
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายผ  ผ
 
1. นายป  ป
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายท  ท
 
1. นายด  ด
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายว  ง
 
1. นายด  ด
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายมา  หา
 
1. นายมา  หา
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายนา  คา
 
1. นายนา  ดา
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายมา  หา
 
1. นายรร  ร
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายรร  น
 
1. นายย  ย
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายง  ง
 
1. นายด  ด
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวสวย  มาก
 
1. นายแดง  เขียว
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนดอนยางวิทยา 1. เด็กชายร  ล
 
1. นายพ  ฟ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนค่าย3 1. เด็กชายไป  ไป
 
1. นายมา  มา
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนค่าย2 1. เด็กชายสาม  สาม
 
1. นายต้อง  กล้า
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนค่าย2 1. เด็กชายเอา  เสีย
 
1. นายไทย  ทั้ม
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายกด  ปุ่ม
 
1. นายปลด  ล็อค
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนดอนยางวิทยา 1. เด็กชาย89  90
 
1. นาย99  100
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชาย55  66
 
1. นาย23  30
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนดอนยางวิทยา 1. เด็กชาย19  18
 
1. นาย28  29
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนค่าย1 1. เด็กชายน้อม  นำ
 
1. นายร่วง  โรย
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายกล้า  หาญ
 
1. นายชาญ  ชัย
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนดอนยางวิทยา 1. เด็กชาย38  39
 
1. นาย48  49
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนค่าย1 1. เด็กชายวิถี  ชีวิต
 
1. นายผล  ผลิต
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนดอนยางวิทยา 1. เด็กชาย58  59
 
1. นาย68  69
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงนน  กก
 
1. นายหอม  หวล
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนค่าย1 1. เด็กชายยกระดับ  ยั่งยืน
 
1. นายบทเพลง  พงษ์สิทธิ์
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนดอนยางวิทยา 1. เด็กชาย4  5
 
1. นาย6  7
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนค่าย2 1. เด็กชายด้วย  น้ำ
 
1. นายลม  หาย
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงฟ้า  ใส
 
1. นางส้ม  เหลือง
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนค่าย1 1. เด็กชายเดิน  ติด
 
1. นายมุ  สา
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนค่าย3 1. เด็กชายสอง  สาม
 
1. นายไป  ไป
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนค่าย1 1. เด็กชายไป  แล้ว
 
1. นายไม่  มี
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนค่าย3 1. เด็กชายธรรมดา  ดี
 
1. นายที่สุด  ดี
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายเจ็ด  แปด
 
1. นายเก้า  สอง
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนดอนยางวิทยา 1. เด็กชายอ  ท
 
1. นายม  ฝ
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายย  ย
 
1. นายร  ร
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนค่าย3 1. เด็กชายคน  ดี
 
1. นายกัน  ดัน
2. นายกัน  ดัน
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายจ  จ
 
1. นายข  ข
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนค่าย2 1. เด็กชายน้ำ  ตา
 
1. นายเรา  เสีย
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายพ  พ
 
1. นายะ  ะ
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนค่าย2 1. เด็กชายพระฮ.๕ื  ศฮ.
 
1. นายไฟ  ลุก
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนค่าย1 1. เด็กชายกวด  ขัน
2. เด็กชายสำ  คัญ
 
1. นายนัก  หรือ
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายน  น
 
1. นายย  ย
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนค่าย3 1. เด็กชายแล้ว  หรือ
 
1. นายตก  ขึ้น
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายแดง  ดำ
 
1. นายขาว  ม่วง
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนค่าย2 1. เด็กชายไป  เร็ว
 
1. นายน่า  อยู่
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนค่าย1 1. เด็กชายดำ  ผุด
2. เด็กชายดำ  ว่าย
 
1. นายใน  ใจ
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนดอนยางวิทยา 1. เด็กชายพ  ธ
 
1. นายว  ง
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายว  ว
 
1. นายน  ย
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายาา  าา
 
1. นาย้เ  เ
 
87 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนค่าย3 1. เด็กชายสนาม  หลวง
 
1. นายอ  อยู่
 
88 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนค่าย2 1. เด็กชายนึก  ถึง
 
1. นายก้อง  ห้วย
 
89 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนค่าย1 1. เด็กชายส  ก
2. เด็กชายสอง  สาม
 
1. นายชม  ข่าว
 
90 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายสี่  ห้า
 
1. นายสิง  เสือ
 
91 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนดอนยางวิทยา 1. เด็กชายยา  บา
 
1. นายค  ต
 
92 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายว  ว
 
1. นายง  ง
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนค่าย3 1. เด็กชายตำ  หนัก
 
1. นายรัช  กาล
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนค่าย2 1. เด็กชายพัก  ก่อน
 
1. นายบารมี  พ่อ
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนค่าย1 1. เด็กชายดวง  วิญ
2. เด็กชายนอน  หลับ
 
1. นายญาณ  ผี
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวใจ  ดี
 
1. นางสาวงาม  ละม้าย
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนดอนยางวิทยา 1. เด็กชายก  ข
 
1. นายฃ  ย
 
98 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนดอนยางวิทยา 1. เด็กชายพุทธ  โธ
 
1. นายรุ่งโรจน์  เอี่ยมนัยตา
 
99 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงมา  ลา
 
1. นางทองใบ  ใหญ่มาก
 
100 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายหวัง  ผล
 
1. นายเทพ  พิทักษ์
 
101 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนดอนยางวิทยา 1. เด็กชาย10  20
 
1. นาย30  40
 
102 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงเขียว  ขาว
 
1. นางสาวดาว  เดือน
 
103 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนดอนยางวิทยา 1. เด็กชาย50  60
 
1. นาย70  80