หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม นางนุชนารถ สอนสง   0817363815
2 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี นายสุทัศน์ ไคลมี   0892207758
3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี นางธิดา ภูมิอุไร   0817449633
4 โรงเรียนเทพมงคลรังษี นางขวัญตา ปฏิทัศน์   0861768870

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวีรพัฒน์ ไสยาวัน Tel : 0834265089 id-line : weesriharatdecho
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]