หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 57 42 82.35% 5 9.8% 1 1.96% 3 5.88% 51
2 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 39 20 57.14% 9 25.71% 4 11.43% 2 5.71% 35
3 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 33 17 58.62% 4 13.79% 8 27.59% 0 0% 29
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 19 16 88.89% 2 11.11% 0 0% 0 0% 18
5 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 24 12 52.17% 4 17.39% 4 17.39% 3 13.04% 23
6 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 22 11 55% 4 20% 4 20% 1 5% 20
7 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 27 10 38.46% 9 34.62% 4 15.38% 3 11.54% 26
8 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 19 7 36.84% 5 26.32% 2 10.53% 5 26.32% 19
9 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 24 6 26.09% 11 47.83% 5 21.74% 1 4.35% 23
10 โรงเรียนอนุชนศึกษา 12 3 25% 4 33.33% 4 33.33% 1 8.33% 12
11 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์) 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวีรพัฒน์ ไสยาวัน Tel : 0834265089 id-line : weesriharatdecho
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]