หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 24 55 34
2 002 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 57 152 84
3 003 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 19 38 34
4 004 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 22 51 35
5 005 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 33 120 56
6 006 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์) 3 6 4
7 007 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 39 112 64
8 010 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 27 56 41
9 012 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 24 55 37
10 009 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 0 0 0
11 011 โรงเรียนอนุชนศึกษา 12 26 14
12 013 โรงเรียนอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรี 0 0 0
13 008 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 19 67 26
รวม 279 738 429
1167

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวีรพัฒน์ ไสยาวัน Tel : 0834265089 id-line : weesriharatdecho
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]