เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
1.เรื่อง กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด/แข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
2 เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
6 พ.ย. 2558
7 พ.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ข่าวด่วน
1. ระบบพิมพ์เกียรติบัตรทุกประเภท สามารถเปิดให้พิมพ์ได้แล้ว
2. การอัปโหลดรูปนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน ให้ทำหลังจากการโอนข้อมูลไปที่ระดับภาคฯครับ (ดูตามปฏิทิน)
   
เว็บไซต์ ภาคกลางและภาคตะวันออก http://www.central65.sillapa.net/
 
วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12:35 น.
การประกาศผลอย่างเป็นทางการ
การประกาศผลอย่างเป็นทางการ ขอให้รอผลการตรวจสอบอีกครั้ง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.30 น.
วันเสาร์ ที่ 07 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15:32 น.
เอกสารการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้ฝึกสอน/กรรมการตัดสิน
เอกสารการเปลี่ยนตัว แต่ละโรงเรียนต้องนำมาให้กรรมการตัดสินที่สนามแข่งขัน
วันพฤหัสบดี ที่ 05 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:52 น.
วันแข่งขัน 6-7 พฤศจิกายน 2558 (ณ สนามแข่งขัน)
1. สามารถเปลี่ยนตัว/แก้ไข้ ได้ตามประกาศของส่วนกลาง(สพฐ) โดยแนบเอกสารรับรองจากหน้าหัวสถานศึกษา 
2. ลงชื่อในเอกสาร DOC 1 - DOC 5
3. ในระดับเขตพื้นที่ฯ ไม่บังคับให้ต้องใช้บัตรป้ายชื่อจากเว็บไซต์(ตรวจสอบจากวิธีอื่นแทน)
4. คณะกรรมการตัดสิน ขอให้ยึดเกณฑ์ของส่วนกลาง(สพฐ) ของการแข่งขันในรายการนี้เท่านั้น
5. เมื่อคณะกรรมการตัดสิน ดำเนินการสรุปผลคะแนนเรียบร้อยแล้ว ขอให้นำส่งซองผลคะแนน พร้อมเอกสาร กับเลขาฯศูนย์กลุ่มสาระฯ
วันอังคาร ที่ 03 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:09 น.
การจัดสถานที่แข่งขัน
smileyแจ้งศูนย์กลุ่มสาระฯที่ทำหน้าที่ลงทะเบียน วัน เวลา สถานที่ ฯ ในการแข่งขันให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุด
วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 09:37 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
        smiley 
เรียนเชิญคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฯ ทุกรายการ  ประชุม ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 น. ณ หอประชุมวิชาเยนทร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย (แก้ไข)
        smiley  ติดต่อศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

          เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ ดูแลระบบ ระดับโรงเรียนประชุม ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ในวันที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 
วันพฤหัสบดี ที่ 01 ตุลาคม 2558 เวลา 08:46 น.
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.

          .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   

รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 2 ตุลาคม 2558 
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข =>  3 - 4 พฤศจิกายน 2558    
        หมายเหตุ :  สิ้นสุด ณ เวลา 16:30 น.

สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 2 พฤศจิกายน 2558    
        หมายเหตุ :  สิ้นสุด ณ เวลา 16:30 น.
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 6 - 7 พฤศจิกายน 2558
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => 9 พฤศจิกายน 2558
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => 14 พฤศจิกายน 2558                                                                                                     
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  21-23 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =>  24-30 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  1-4 ธันวาคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  8 - 14 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดอ่างทอง&nb

วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 10:59 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

การจัดส่งเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ช่องติดต่อสื่อสารเฉพาะกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กำหนดการนำเสนอโครงงานระบบสมองกลฝังตัว วันที่ 11 ก.พ. 61
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 23
จำนวนทีม 503
จำนวนนักเรียน 1,187
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 726
จำนวนกรรมการ 807
ครู+นักเรียน 1,913
ครู+นักเรียน+กรรมการ 2,720
ประกาศผลแล้ว 120/137 (87.59%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 3
เมื่อวาน 3
สัปดาห์นี้ 6
สัปดาห์ที่แล้ว 6
เดือนนี้ 60
เดือนที่แล้ว 40
ปีนี้ 2,796
ทั้งหมด 95,519