หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 40 33 82.5% 5 12.5% 2 5% 0 0% 40
2 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 44 32 76.19% 9 21.43% 1 2.38% 0 0% 42
3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 44 30 69.77% 8 18.6% 4 9.3% 1 2.33% 43
4 โรงเรียนพระนารายณ์ 37 28 75.68% 7 18.92% 2 5.41% 0 0% 37
5 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 36 26 76.47% 5 14.71% 2 5.88% 1 2.94% 34
6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 32 19 70.37% 5 18.52% 2 7.41% 1 3.7% 27
7 โรงเรียนวินิตศึกษาในราชูปถัมภ์ 27 18 75% 3 12.5% 1 4.17% 2 8.33% 24
8 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 35 17 50% 12 35.29% 4 11.76% 1 2.94% 34
9 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 25 14 58.33% 8 33.33% 2 8.33% 0 0% 24
10 โรงเรียนดงตาลวิทยา 32 13 43.33% 12 40% 3 10% 2 6.67% 30
11 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 32 12 42.86% 13 46.43% 1 3.57% 2 7.14% 28
12 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 16 12 75% 4 25% 0 0% 0 0% 16
13 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 14 8 57.14% 6 42.86% 0 0% 0 0% 14
14 โรงเรียนปิยะบุตร์ 38 7 33.33% 10 47.62% 3 14.29% 1 4.76% 21
15 โรงเรียนพระวรสาร 17 6 37.5% 8 50% 0 0% 2 12.5% 16
16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 12 5 41.67% 5 41.67% 0 0% 2 16.67% 12
17 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 11 4 36.36% 7 63.64% 0 0% 0 0% 11
18 โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา 10 4 40% 6 60% 0 0% 0 0% 10
19 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายจตุพร น้อยบุญสุข
086-525-7518
e-mail j.boonsuk@gmail.com

Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]