หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 006 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 44 88 61
2 007 โรงเรียนดงตาลวิทยา 32 96 51
3 009 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 35 71 43
4 012 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 11 34 23
5 013 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 25 63 37
6 015 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 32 74 50
7 014 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 16 47 31
8 016 โรงเรียนปิยะบุตร์ 38 48 38
9 017 โรงเรียนพระนารายณ์ 37 83 64
10 019 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 40 168 75
11 003 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 36 71 42
12 004 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 44 105 71
13 005 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 32 62 43
14 002 โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา 10 24 10
15 008 โรงเรียนดอนทองราษฏร์วิทยา 0 0 0
16 018 โรงเรียนพระวรสาร 17 52 17
17 020 โรงเรียนวินิตศึกษาในราชูปถัมภ์ 27 44 28
18 022 โรงเรียนสุวัฒนบดี 0 0 0
19 023 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 14 34 24
20 010 โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจละโว้ 0 0 0
21 011 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 1 1 1
22 001 โรงเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 0 0 0
23 021 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 12 22 17
รวม 503 1187 726
1913

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายจตุพร น้อยบุญสุข
086-525-7518
e-mail j.boonsuk@gmail.com

Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]