เอกสารการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้ฝึกสอน/กรรมการตัดสิน
เอกสารการเปลี่ยนตัว แต่ละโรงเรียนต้องนำมาให้กรรมการตัดสินที่สนามแข่งขัน
วันพฤหัสบดี ที่ 05 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:52 น.