ข่าวด่วน
1. ระบบพิมพ์เกียรติบัตรทุกประเภท สามารถเปิดให้พิมพ์ได้แล้ว
2. การอัปโหลดรูปนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน ให้ทำหลังจากการโอนข้อมูลไปที่ระดับภาคฯครับ (ดูตามปฏิทิน)
   
เว็บไซต์ ภาคกลางและภาคตะวันออก http://www.central65.sillapa.net/
 
วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12:35 น.